Robot agrupador

Robot integrat en línia per a l’agrupació del producte de forma automàtica en les diferents configuracions del mateix.
Els canvis es realitzen automàticament mitjançant pantalla sense la intervenció de l’operari i sense haver de canviar peces.
Les diferents combinacions s’aconsegueixen amb motors lineals d’alta precisió i combinables.

Robot agrupador

Robot integrat en línia per a l’agrupació del producte de forma automàtica en les diferents configuracions del mateix.
Els canvis es realitzen automàticament mitjançant pantalla sense la intervenció de l’operari i sense haver de canviar peces.
Les diferents combinacions s’aconsegueixen amb motors lineals d’alta precisió i combinables.