Orientador rotatiu

Sistema cinemàtic per a la recepció i evacuació de peces per a la seva verificació de qualitat.
Sistema cinemàtic controlat per un servo principal.
Regulació automatitzada de l’altura del capçal.

Orientador rotatiu

Sistema cinemàtic per a la recepció i evacuació de peces per a la seva verificació de qualitat.
Sistema cinemàtic controlat per un servo principal.
Regulació automatitzada de l’altura del capçal.